Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на децата в общинските детски градини на територията на Община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от закона за нормативните актове изменение и допълнение на Наредба за условията и...