Съобщение

На 14.05.2018 г., пред сградата на Център за услуги и информация на граждани в гр. Бяла ще се проведе публичен жребий /…/