Дневен ред на заседание на 30 април 2018 год. / понеделник /