Процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен заем на Община Бяла

С настоящото съобщение, Ви уведомяваме, че е открита Процедура за избор на финансова/кредитна институция, която да предостави дългосрочен заем на...