Съобщение

До всички собственици на горска и земеделска техника