Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба № 2 за символите и наградите на Община Бяла...