Daily Archive: декември 21, 2017

unnamed (1)

Становище

Становище по предложенията, препоръките, мненията и възраженията в резултат от проведените обществени обсъждания /…/