СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 26, АЛ. 3 ОТ ЗАКОНА ЗА НОРМАТИВНИТЕ АКТОВЕ ОТНОСНО: Приемане на Наредба за опазване на околната среда на територията на Община Бяла, Област Русе

Вижте още...