Daily Archive: октомври 27, 2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 65/ 27.10.2017г. ДО ВЕНЦИСЛАВ ТОДОРОВ ХВЪРЧИЛКОВ

                                                          ОБЩИНА БЯЛА                                          ОТДЕЛ-МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ        ———————————————————————————————————                            7100, гр.Бяла, пл.Екзарх ЙосифI №1,тел:0817/7-20-15                                        С Ъ О Б Щ Е...