Съобщение

Публично събитие по инициатива “Ефективност на партньорствата /…./