Търг с тайно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен от горски територии

  Приложения: Документация  за участие в търг тайно наддаване на стояща дървесина ОБЕКТ 3; Карнет-опис отдел 326м Карнет-опис отдел 317у;...