Решения по протокол № 36/29.09.2017 г.

  Приложения: Приложение към Решение 380: Годишен отчет за изп. на бюджета по приходите и разходите на Община Бяла към...