График за ежегодните обучения провеждани от ТО на НТС – Русе

График за ежегодните обучения провеждани от ТО на НТС – Русе , относно съгласуване опреснителния курс за огняри в гр. Бяла.