Безплатни изследвания за туберколоза с флоурограф

Община Бяла уведомява обществеността, че на 14 и 15 септември 2017 г. ще се проведат безплатни изследвания за туберколоза с флоурограф (скрининг) в населените места по график, както следва: