Daily Archive: август 22, 2017

thumb

Обява

Със Заповед № РД11-414 от 22.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 08 септември 2017 г., 17.00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес: гр.Бяла, обл.Русе, пл. ”Екзарх Йосиф І” №1, относно: