Заповед на Областния управител на област Русе

Заповед №4-95-00-524
Русе, 08.08.2017 г.