Дневен ред на заседание на Общински съвет на 31.07.2017 г. от 13.30 ч