Съобщение

Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов кани родителите или настойниците на малолетни и непълнолетни лица живущи в квартал гара Бяла на 27.07.2017 г. (четвъртък) от 18.00 часа