СОО-6-9066147/11.07.2017 г.- „Изграждане на канализационна мрежа в град Бяла“

Публикувана на 11 юли 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-6/...