Monthly Archive: юли 2017

thumb

Съобщение

Кметът на Община Бяла г-н Димитър Славов кани родителите или настойниците на малолетни и непълнолетни лица живущи в квартал гара Бяла на 27.07.2017 г. (четвъртък) от 18.00 часа

unnamed (1)

Обява

Със Заповед № РД 11-365/17.08.2017 г., Кмета на Община Бяла обявява публичен търг с тайно наддаване на 04.08.2017 г. от 17:00 часа в Заседателната зала на Община Бяла, адрес гр.Бяла, обл.Русе, пл.”Екзарх Йосиф І „ № 1, относно:
І. Продажба на двежими вещи – частна общинска собственост, както следва:

2111378115

Съобщение

16 и 17 юли – Ден на траур в Община Бяла.

Община Бяла уведомява населението на общината, че на 15 юли 2017 година почина АЛЕКС СЛАВОВ АНГЕЛОВ на 18 години от гр.Бяла, станал жертва на конфликт след дискотека с трагични последствия.

Поклон пред светлата памет на АЛЕКС!

naredba

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла

Съобщение на основание чл. 26, ал. 3 от ЗНА относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане...