Съобщение

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че ЕТ „КАМЕН ШИШКОВ“, от град Бяла, ул. Колю Фичето №25, БУЛСТАТ 117618493 ще проведе пръскане на слънчоглед с препарати: