Протокол №1 от 23.05.2017 г.

Осигуряване на топъл обяд 2016-2019 г.