Годишен доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие (ОПР) на Община Бяла 2014 – 2020 година

Вижте още...