СОО-2-9062766/28.03.2017 г.- „Доставка на строителни материали за нуждите на Община Бяла” по обособени позиции

Публикувана на 28 март 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-2/...