СОО-1-9062674/24.03.2017 г.- „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”

Вижте още...