СОО-1-9062674/24.03.2017 г.- „Доставка на употребяван специализиран сметосъбиращ автомобил за нуждите на Община Бяла”

Публикувана на 24 март 2017 г. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА по чл.20, ал. 3 от ЗОП СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА /СОО-1/...