Daily Archive: март 16, 2017

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № 7/ 15.03.2017г. до Красимир Светлкозаров Тодоров

   С Ъ О Б Щ Е Н И Е                                           ПО ЧЛ.32 ОТ ДОПК                                                                 № 7/ 15.03.2017г.   ДО КРАСИМИР...

unnamed (1)

Съобщение

Работна среща на 22.03.2017 г. от 16:00 ч на тема “Синхронизиране действията при авиационни и механизирани третирания /…/

thumb

Съобщение

Във връзка с предприемане на мерки за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне при провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Бяла,