VXI национален конкурс за поезия “Искри над Бяла”

Изисквания и условия за участие