Заповед № РД 11-132 от 10.03.2017 г.

Организационно-техническа подготовка за изборите на 26.03.2017 г.