Заповед № РД 11-125 от 07.03.2017 г.

Заповед на кмета на Община Бяла за ново обсъждане на Решение № 274 по протокол № 28 от 27.02.2017 година на ОбС Бяла