Отчет за дейността на общински съвет Бяла и неговите комисии за периода юли 2016 г. – декември 2016 г.

Вижте още...