Daily Archive: февруари 21, 2017

ekzakta-pri-izbori-dnes-gerb-vzimat-24-5-bsp-12-dps-6-rb-5-5-i-pf-4-5-360610

Заповед № РД 11-102 от 21.02.2017 г.

На основание чл. 44, ал.1, т.4, т.8 и ал.2 от ЗМСМА, чл.183, ал.3 във връзка с чл.175 от Изборния кодекс т. 19 от Решение № 4171-НС/01.02.2017 г. на ЦИК относно условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 26 март 2017 г.

thumb

Покана за публично обсъждане на предложение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Бяла

На основание чл.15, ал.1 от Закона за общинския дълг, Община Бяла Ви кани на обществено обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от фонд „ФЛАГ” ЕАД във връзка с изпълнение на Проект № DIR- 5112122-8-76 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе” и Проект № DIR 51011116-19-58„Интегрирано управление на водите на територията на гр. Бяла, област Русе- етап I”, финансирани по Оперативна програма “Околна среда 2007-2013 г.”.