Daily Archive: февруари 20, 2017

naredba

Дневен ред на заседание на 27.02.2017 г. /понеделник/ от 13.30 ч.

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 27 февруари 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в салона на Народно читалище „Трудолюбие 1884” – Бяла при следния дневен ред /…/

checkingspreadsheet

Акценти Бюджет 2017

Бюджетната рамка на Община Бяла за 2017 година е 8 387 591 лв.
ЗАПАЗВА се размера на данъците и таксите от предходнатагодина /…/

thumb

Писмо до представените политически партии

Дo Местните ръководства на партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове на Общински съвет Бяла;
Във връзка с приемането на БЮДЖЕТ 2017 г. на Община Бяла и съгласно предварително анонсирани консултации на ръководството на Общината и местните политически сили,
ВИ КАНИМ на 21 февруари 2017 г. (вторник) в Заседателната зала на Общинска администрация гр.Бяла, пл. Екзарх Йосиф І» №1 на консултации при График, както следва: