Daily Archive: февруари 18, 2017

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Главен експерт в отдел “Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр. Бяла

thumb

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел БТГРН

Списък за допуснати и недопуснати кандидати за длъжността Началник отдел “Благоустройство на територията и гражданска регистрация на населението” в Общинска администрация гр. Бяла