ВИДЕО: Извънредно заседание на Общински Съвет – гр. Бяла – 13.02.2017 г.