Писмо консултации

На основание чл. 91, ал. 3 от ИК във връзка с Решение № 4182-НС от 01.02.2017 г. на ЦИК