Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация гр.Бяла

Вижте още...