Daily Archive: февруари 7, 2017

thumb

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Местни данъци и такси”
в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-74 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла

thumb

Обява: Конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Общинска собственост” в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-73 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла

thumb

Обява: Конкурс за длъжността Началник отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр.Бяла

Община Бяла обявява конкрус за назначаване на държавен служител за длъжността Началник отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр.Бяла на основание чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и Заповед № РД 11-72 от 07.02.2017г. на Кмета на Община Бяла