Daily Archive: февруари 2, 2017

naredba

Дневен ред на извънредно заседание на 13 февруари 2017 г. /понеделник/ от 13.30 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – град Бяла, област Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация свиквам Общински съвет Бяла на извънредно заседание на 13 февруари 2017 год. / понеделник / от 13.30 часа в салона на Народно читалище „Трудолюбие 1884” – Бяла

EU-bg

Съобщение

Във връзка с изпълнение на Договор № BG05FMOP001-3.002-0062-C01 – “Осигураване на топъл обяд в град Бяла, обл. Русе”