Daily Archive: февруари 1, 2017

thumb

Обява главен експерт

Kонкурс за назначаване на държавен служител за длъжността Главен експерт в отдел „Програми, проекти, образование, култура и хуманитарни дейности” в Общинска администрация гр.Бяла