Задание за обхват на ДЕО

  Общ Устройствен План Бяла