9057602/18.10.2016 г.- „Зимно поддържане и снегопочистване на общински пътища, републикански пътища в чертите на град Бяла и улици в населените места на територията на Община Бяла за експлоатационен период 2016/2017 година” по обособени позиции

Вижте още...