Дневен ред извънредно заседание на 9 септември 2016 год. /петък/ от 14.00 часа

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл. 53 от Правилника за организацията и дейността...