9056241/07.09.2016 г.- „Изграждане на многофункционална спортна площадка и полагане изкуствена настилка върху училищна спортна площадка в град Бяла, област Русе“

Предмет на поръчката: „Изграждане на многофункционална спортна площадка и полагане изкуствена настилка върху училищна спортна площадка в град Бяла, област Русе“