Daily Archive: юли 29, 2016

unnamed (1)

Съобщение на основание чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за поддържане и осигуряване на обществения ред, безопасността на движението, опазване общественото и личното имущество и чистотата на територията на община Бяла