Съобщение относно “Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе”

На 01.07.2016 г. Община Бяла стартира реализирането на проект „Осигуряване на топъл обяд в град Бяла, област Русе“ по Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ BG05FMOP001-03.02