Дневен ред за заседание на ОбС Бяла – 30.06.2016 г.

На основание чл. 23, ал. 4, т.1 от ЗМСМА, свиквам Общински съвет Бяла на заседание на 30 юни 2016 год. / четвъртък / от 13.00 часа в залата на Общинска администрация – град Бяла при следния