Заповед РД 11-293 от 06.06.2016 г.

Заповед Заповед РД 11-293 от 06.06.2016 г. на Кмета на Община Бяла