Daily Archive: юни 1, 2016

EU-bg

Община Бяла стартира проект Осигуряване на топъл обяд – 2016 г. по Оперативната програма за храни и/или основно материално подпомагане по Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица 2014-2020 г.

Обществената трапезария в Община Бяла ще предоставя топъл обяд в работните дни от седмицата за периода 01.07.2016 г. до 30.09.2016 г. на 80 потребители от следните целеви /…/

naredba

Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе

Наредба за реда за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права, за предоставяне за управление под наем и за разпореждане с имоти и вещи – общинска собственост в Община Бяла, Област Русе