Съобщение за пръскане от ГПК – НАРКООП – БЯЛА 2016 г.

Община Бяла уведомява всички пчелари и земеделски производители, че „ГПК – НАРКООП – БЯЛА”, БУЛСТАТ 000513316, ул.„Стефан Стамболов” № 46, ще проведе третиране на грах срещу вредител: хуботник с препарат: „протеус-инсектицид” – 0,062 ml./дка, с карантинен срок 45 дни, на 21.05.2016 година, в часовете от 06:00 до 11:00 часа, в следните населени места: